COVID-19

ปลัด สธ.แจงไม่ได้ยกเลิก HI/CI หลังเตรียมเพิ่มบริการดูแลโควิดแบบผู้ป่วยนอก 1 มี.ค. นี้

วันนี้ (26 ก.พ. 65) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเพิ่มระบบดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก ที่จะเริ่มวันที่ 1 มีนาคมนี้ว่า การดูแลผู้ติดเชื้อโควิดแบบผู้ป่วยนอก เป็นบริการเพิ่มเติมจากระบบปกติ ไม่ได้มีการยกเลิกระบบดูแลรักษาที่บ้านหรือชุมชน (HI/CI) ดังนั้นหากผลตรวจหาเชื้อเป็นบวก ยังคงสามารถติดต่อเข้าระบบ HI/CI ได้ตามปกติ

ส่วนที่การดูแลแบบผู้ป่วยนอก ก็เพื่อรองรับกรณียังเข้าระบบ HI/CI ไม่ได้ หรือยังไม่ได้รับการติดต่อ ถือเป็นทางเลือกที่ช่วยให้สามารถไปรับบริการที่คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ในลักษณะผู้ป่วยนอกได้ จะทำให้ได้รับการตรวจวินิจฉัย จ่ายยารักษาตามระดับอาการอย่างเหมาะสม พร้อมให้คำแนะนำในการกลับไปแยกกักรักษาที่บ้าน ซึ่งรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ต่างๆ อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ 3 แห่ง คือ ราชวิทยาลับกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่มบริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอกสามารถทำได้ เนื่องจากโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบัน เป็นสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่ง 90% ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ขณะที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ออกคำแนะนำการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กเบื้องต้นแล้วว่า สามารถตรวจรักษาในลักษณะผู้ป่วยนอกได้ จึงเป็นที่มาของการเพิ่มแนวทางการดูแลดังกล่าว ซึ่งจะครอบคลุมทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ถือเป็นการขับเคลื่อนเเพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนโรคโควิด-19 จากการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปสู่โรคประจำถิ่น (Endemic)

ทั้งนี้ การไปรับบริการแบบผู้ป่วยนอกโควิด วันที่ 1 มีนาคมนี้ เบื้องต้นสามารถไปรับบริการได้ทุกที่ เนื่องจากยังคงประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคฉุกเฉิน ภายใต้สิทธิ UCEP COVID โดยหลังจากนี้กระทรวงฯ จะหารือกับกองทุนสุขภาพแต่ละกองทุนถึงแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอกให้เหมาะสมอีกครั้ง

Related Posts

Send this to a friend