COVID-19

ศบค. เผย วัคซีนในเด็กล็อตแรก ถึงไทยพรุ่งนี้ ย้ำ ต้องไฟเซอร์ฝาส้มเท่านั้น

วันนี้ (25 ม.ค. 65) พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้ช่วยรองโฆษก ศบค. เปิดเผยความคืบหน้ากรณีวัคซีนโควิค-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี ว่า ได้รับการอนุมัติให้ใช้แล้ว เป็นไฟเซอร์ฝาสีส้มโดยอนุมัติให้ใช้เฉพาะเด็ก ล๊อตแรกจะมาถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ (26 ม.ค. 65) โดยจะฉีดให้เด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคก่อน เข้ารับการฉีดที่สถานพยาบาลเท่านั้น ส่วนล็อตถัดไป จะเป็นการรับวัคซีนที่สถานศึกษาในทุกจังหวัด ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้ลงทะเบียน โดยจะเริ่มจากเด็กชั้น ป.6 ก่อน แล้วค่อยลดหลั่นไปตามระดับชั้น

พญ.สุมนี ย้ำว่า วัคซีนเด็กคือไฟเซอร์ฝาสีส้มเท่านั้น ส่วนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเป็นของผู้ใหญ่ ใช้กับเด็กไม่ได้ โดยในช่วงสัปดาห์แรกหลังรับวัคซีน ขอให้เด็กที่ได้รับวัคซีนงดร่วมกิจกรรมที่ต้องมีการออกกำลังกายอย่างหนัก เพื่อลดผลข้างเคียงให้น้อยที่สุด และเป็นไปตามข้อแนะนำของการรับวัคซีนในเด็ก

Related Posts

Send this to a friend