COVID-19

รถชีวนิรภัยสุ่มตรวจเชิงลึกนราธิวาส ควบคุมการระบาดโควิด-19

วันนี้ ( 24 ต.ค. 64) นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นราธิวาส ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับทีม CCRT ทีม SEHRT&SAFETY สาธารณสุข อ.สุไหงโก-ลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ออกให้บริการเชิงรุกตรวจคัดกรอง ด้วยชุด ATK กับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ที่ทางสำนักพระราชวังได้จัดส่งมอบรถชีวนิรภัย ให้ จ.นราธิวาส จำนวน 1 คัน ในการลงพื้นที่ให้การบริการประชาชน ณ มัสยิดซอยบ่อปลา ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก

โดยใช้ยุทธศาสตร์ NARA VUCA – T VACCINATION เพื่อค้นหาผู้ป่วย และเริ่มให้ยาต้านไวรัส FAVIPIRAVIR สำหรับผู้ที่มีผล ATK เป็นบวก และออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ให้กับประชาชนและเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และประชาชนกลุ่ม 608 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมทั้งประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์อายุมากกว่า 12 สัปดาห์ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เร่งลดอัตราการติดเชื้อ การเจ็บ และผู้เสียชีวิต ที่จะมีผลต่อการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของการเปิดโรงเรียนแบบ ON SITE ในครั้งนี้ด้วย

ด้านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จ.นราธิวาส หรือ ศบค. ได้รายงานสถานการณ์ในวันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 251 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,075 คน ผู้ป่วยรักษาหาย 31,021 คน เสียชีวิต 1 คน รวมเสียชีวิตสะสม 363 คน ส่วนพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 มากที่สุดในพื้นที่ อ.ระแงะ รวม 130 คน รองลงมาพื้นที่ อ.บาเจาะ มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รวม 101 คน ส่วนโรงพยาบาลสนามทั้ง 29 แห่ง มีผู้ป่วยขั้นรุนแรง จำนวน 25 คน

Related Posts

Send this to a friend