COVID-19

เยี่ยมศูนย์แยกกักตัวรักษาในสถานประกอบการ นิสสัน มอเตอร์

“สุชาติ” รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์แยกกักตัวรักษาในสถานประกอบการ (FAI) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ ณ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.สมุทรปราการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์แยกกักตัวรักษาในสถานประกอบการ (Factory Accommodation Isolation : FAI) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ ณ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ พร้อมคณะ

นายสุชาติ เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะกำลังการผลิตสำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การแพทย์ และอาหารแช่แข็ง ซึ่งหากมีการแพร่ระบาดโรงงานเหล่านี้ จะเกิดผลกระทบมากมายเกี่ยวการผลิตการส่งออกของประเทศทันที จึงได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงาน ตามมาตรการบริหารจัดการในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในโรงงานหรือสถานประกอบการหรือ Factory Accommodation lsolation (FAI) และมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ หรือBubble and Seal เพื่อป้องกันระบาดของผู้ใช้แรงงาน ในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ โรงงานภาคเอกชน จัดทำสถานที่กักตัวรักษา พร้อมจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อดูแลพนักงานและเจ้าหน้าที่ของตนเองที่มีการติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือผู้ติดเชื้อ ที่อยู่ในเกณฑ์สีเขียว จัดระบบการดูแลรักษาพยาบาลของผู้ติดเชื้อโดยประสานความร่วมมือของโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมร่วมดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตนตามหลักประกันสุขภาพที่กำหนด

Related Posts

Send this to a friend