COVID-19

อภ. เริ่มเปิดขายชุดตรวจ ATK ชุดละ 40 บาท 2 ล้านชุด แจกบัตรคิว 8.00 น.

วันนี้ (18 ต.ค.64) องค์การเภสัชกรรม เริ่มจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 ภายใต้ “โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย” ผ่านร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 8 สาขาทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ สาขาราชเทวี สาขายศเส สาขาจรัญสนิทวงศ์ สาขาเทเวศร์ สาขารังสิต สาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน และสาขาศูนย์ราชการ โดยระยะแรกจัดหามาจำนวน 2 ล้านชุด ชุดละ 40 บาท เป็น ATK ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผ่านการทดสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สำหรับแนวทางการจำหน่ายที่ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) จะเปิดให้ประชาชนรับบัตรคิวและจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยสินค้าที่จำหน่ายมี 2 รูปแบบคือ แบบชุดซองละ 5 ชุด จำนวน 500 คิว และแบบกล่อง กล่องละ 20 ชุด จำนวน 500 คิว จำกัดการซื้อหนึ่งคิวต่อหนึ่งรูปแบบ

ส่วนสาขาอื่น จะมีการเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนในรูปแบบและจำนวนที่ใกล้เคียงกัน โดยองค์การเภสัชกรรมจะประเมินสถานการณ์ความต้องการของแต่ละร้าน และอนาคตจะจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งขณะนี้ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์กับ อย.แล้ว

นอกจากนี้ยังจะเร่งจัดหาชุดตรวจ ATK ภายใต้ “โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย” เฟส 2 เพิ่มอีก จำนวนกว่า 2 ล้านชุดด้วย

Related Posts

Send this to a friend