COVID-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” โครงการ “VACC 2 School” นำร่องฉีดให้เด็กและเยาวชน อายุ 10 – 18 ปี รอบที่ 2

เพจเฟสบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ประกาศรายชื่อสถานศึกษา 89 แห่ง ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ “VACC 2 School” นำร่องฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10 – 18 ปี รอบที่ 2 มีสถานศึกษาได้รับการจัดสรรทั้งหมด 89 โรงเรียน จำนวน 57,840 คน

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทยอยจัดส่งอีเมลถึงผู้บริหารโรงเรียน เพื่อแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบการจัดสรรวัคซีน โดยสถานศึกษาจะต้องจัดส่งหนังสือยินยอม ให้ผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนผู้รับการฉีดวัคซีนทุกราย ลงนามแจ้งความประสงค์ และยินยอมเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจ

Related Posts

Send this to a friend