COVID-19

กทม.ประกาศเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งเป้าครอบคลุมประชากรร้อยละ 70 ภายใน 2 เดือน

วันนี้ (18 พ.ค.64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (herdimmunity) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากรตามทะเบียนราษฎร์ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และประชากรแฝงในพื้นที่ 50 เขต ภายใน 2 เดือน โดยในที่ประชุมได้พิจารณาแผนการให้บริหารฉีดวัคซีน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับจัดสรรวัคซีนตั้งแต่เดือนมี.ค.-พ.ค. 64 เพื่อการควบคุมโรคในกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยจัดสรรให้กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล หน่วยงาน จำนวน 231 แห่ง แบ่งเป็นวัคซีน Sinovac จำนวน 522,600 โดส วัคซีน AstraZeneca จำนวน 35,000 โดส รวมทั้งสิ้น 557,600 โดส ผู้รับวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสะสม 473,691 โดส (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค.64 เวลา 08.00 น.) ที่ประชุมได้มอบหมายให้กลุ่มปฏิบัติการสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขตในพื้นที่ตั้งสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง 25 แห่ง เตรียมความพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ได้เปิดทดลองระบบแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ 1.เซ็นทรัล ลาดพร้าว 2.สามย่านมิตรทาวน์ 3.เดอะมอลล์ บางกะปิ และ 4.บิ๊กซี บางบอน

โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง ได้แก่ บุคลากรด่านหน้าและอาชีพที่มีความเสี่ยงที่ให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำนักอนามัยได้นำเข้าข้อมูลไว้ในระบบของกรุงเทพมหานครแล้ว นอกจากนี้จะให้บริการวัคซีนแก่ผู้ที่ขับรถยนต์สาธารณะ พนักงานเก็บค่าโดยสารสาธารณะ พนักงานเก็บขยะ พนักงานกวาด คนขับแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง รวมถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอาชีพ และศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนผ่านระบบแอปพลิเคขั่น “หมอพร้อม” เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มฉีดวัคซีนทั้งระบบเป็นวาระแห่งชาติ กำหนดฉีดวัคซีนระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 เป็นต้นไป เป็นการฉีดตามการลงทะเบียนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น ครู และประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง วางแผนการทำงานให้เรียบร้อย รวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน เพื่อให้สามารถบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมากที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่จะมารับวัคซีนเป็นสำคัญ

Related Posts

Send this to a friend