COVID-19

นายกรัฐมนตรี สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือโควิด-19

นายกรัฐมนตรี สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือโควิด-19 หากผู้ติดเชื้อเกิน 1.8 หมื่นคน

วันนี้ (18 ก.พ. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เร่งสร้างการรับรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ป้องกันการแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้โดยเร็วที่สุด รวมทั้งให้รณรงค์ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยอาศัยกลไกในระดับพื้นที่ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในการสื่อสารทำความเข้าใจและติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้จัดเตรียมเผนเผชิญเหตุ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มขึ้นสูงกว่า 18,000 คน รวมทั้งให้ดำเนินมาตรการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนใน และหมู่บ้าน อย่างเคร่งครัด บูรณาการและประสานการปฏิบัติกับกองกำลังป้องกันชายแดน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานประกอบการ/โรงงาน ในพื้นที่ไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ในการขยายผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศ โดยเฉพาะนายหน้าผู้นำพา และสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เรียกรับผลประโยชน์และนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

นายกรัฐมนตรียังฝากเตือนประชาชน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ในช่วงที่อากาศแปรปรวน มีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ขอให้ดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคที่มาพร้อมกับฝนและอากาศเย็น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแพร่หรือรับเชื้อโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น

Related Posts

Send this to a friend