COVID-19

นายกฯ เรียก อนุทิน – แพทย์ ที่ปรึกษานายกฯ หารือด่วน หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อ โควิด-19 พุ่งสูงโดยเฉพาะในเรือนจำ

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหารือด่วนที่ห้องสีเขียวบนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการบริหารจัดการวัคซีน โดยเน้นย้ำให้ฉีดกับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อมก่อน หากวัคซีนเหลือจึงจะฉีดให้กับประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียน และ walk in เข้ามา โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบก่อน

ส่วนการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ภายในเรือนจำที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงมาก นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือนจำ แต่หากมีผู้ป่วยหนักให้นำออกมารักษาในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ในการหารือทีมแพทย์ และที่ปรึกษานายกฯ นายกฯแสดงความความกังวลในเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในสถานโควิด-19 ช่วงนี้ โดยอยากให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสร้างความเข้าใจประชาชนมากที่สุด เช่น การชี้แจงข่าวปลอม (เฟกนิวส์) ข่าวบิดเบือน อยากให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันการสื่อสารกับประชาชนต้องมียุทธศาสตร์ เพราะที่ผ่านมาไม่มียุทธศาสตร์การสื่อสาร ทำให้เกิดความสับสนใจการสร้างความเข้าใจกับประชาชน

ดังนั้น จึงได้มีการวางแนวทางทีมยุทธศาสตร์สื่อสารของรัฐบาลใหม่ โดยมีการดึง ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และนางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้ามาช่วยงานให้การสื่อสารเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

Related Posts

Send this to a friend