COVID-19

สิงคโปร์ วุ่น พบโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ในประเทศ เป็นครั้งแรก

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 ในประเทศ จำนวน 2 ราย และสายพันธุ์ย่อย BA.5 จำนวน 1 ราย นับเป็นการพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยดังกล่าว เป็นครั้งแรกในประเทศ โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดไม่มีอาการรุนแรง ไม่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวตามมาตรการ

ด้านองค์การอนามัยโลก รายงานการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 มากกว่า 1,000 ราย ในหลายประเทศทั่วโลก แต่อัตราการแพร่ระบาดยังคงอยู่ในระดับต่ำ และไม่มีอาการรุนแรงเท่าโอมิครอน สายพันธุ์ดั้งเดิม

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ได้ให้คำมั่นว่า จะเพิ่มความพยายามในการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยดังกล่าวในประเทศ พร้อมขอให้ประชาชนตื่นตัวและมีส่วนร่วมลดการระบาด แม้สิงคโปร์จะผ่อนคลายมาตรการควบคุมแล้วก็ตาม

Related Posts

Send this to a friend