COVID-19

‘อนุทิน’ โยน ผู้ว่าฯ ตัดสินใจประกาศเคอร์ฟิวหรือไม่ บอกพยายามจะให้กระทบประชาชนให้น้อยที่สุด ห้ามนัดสังสรรค์ในบ้านด้วย

นายอนุทิน ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงขั้นตอนการประกาศเคอร์ฟิวว่า ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจเอง เหมือนเหตุการณ์การแพร่ระบาดที่ จ.สมุทรสาคร ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตัดสินใจเอง ถือเป็นการกระจายอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งแต่ละท่านจะทราบถึงความจำเป็นในสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดว่าเป็นอย่างไร ซึ่งภาพรวมทั่วประเทศหากมีการประกาศเคอร์ฟิว จะต้องให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนน้อยที่สุด

เช่น มาตรการที่เพิ่มขึ้น ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร การสั่งปิดผับบาร์ โดยจะให้ปิดถึงสิ้นเดือน เม.ย เพื่อให้คนไปรวมตัวน้อยลง ลดการแพร่ระบาดและการติดเชื้อได้ เนื่องจากคลัสเตอร์ที่แพร่ระบาดช่วงสงกรานต์ เป็นคลัสเตอร์ที่มาจากผับและบาร์ ส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะ ที่ต้องเดินทางไปหลายพื้นที่

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้บอกด้วยว่า จะเสนอที่ประชุม ศบค.ห้ามการนัดสังสรรค์ภายในครอบครัวด้วย

Related Posts

Send this to a friend