COVID-19

‘อนุชา’ ห่วงพระติดโควิดจากการการเดินทาง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

จากกรณีที่โซเชียลมีเดีย และกลุ่มไลน์ต่างๆ ของ จ.แพร่ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ว่าวัดเมธังปิดประตูห้ามบุคคลภายนอกเข้าวัด เนื่องจากมีพระติดโควิด-19 จาก กทม. โดยลงเครื่องเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งในเที่ยวบินนี้ สาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้ตรวจพบว่ามีผู้โดยสารติดเชื้อโควิด จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาในเที่ยวบินนี้ ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด ปรากฏว่ามีพระสงฆ์สังกัดวัดเมธังกราวาส นั่งใกล้ชิดกับผู้ป่วยดังกล่าว จึงแจ้งให้เข้าตรวจพบว่าผลตรวจเป็นบวก รายละเอียดปรากฎตามข่าว

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่ามีพระที่เดินทางกลับจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและพบผลการตรวจเชื้อเป็นบวกจริง คือ พระมหากิติชัย รองเจ้าอาวาสวัดเมธังกราวาส โดยมีไทม์ไลน์ดังนี้

วันที่ 7 เมษายน 2564
พระมหากิติชัย รองเจ้าอาวาสวัดเมธังกราวาส เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ และมีคนขับรถไปรับที่สนามบิน

วันที่ 8 เมษายน 2564
พระมหากิติชัย รองเจ้าอาวาสวัดเมธังกราวาส ร่วมฉันภัตตาหารกับพระในวัด จำนวน 4 รูป

วันที่ 9 เมษายน 2564
ได้รับแจ้งจากสาธารณสุขจังหวัด ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด เดินทางจากเที่ยวบินเดียวกันกับพระมหากิติชัย ทางสาธารณสุขจังหวัดแจ้งให้กักตัว

วันที่ 10 เมษายน 2564
พระมหากิติชัย และพระภิกษุอีก 4 รูป และโยมใกล้ชิด 4 คน กักตัวอยู่ในห้องพัก

วันที่ 11 เมษายน 2564
พระมหากิติชัย และพระภิกษุอีก 4 รูป และโยมใกล้ชิด 4 กักตัวอยู่ในห้องพัก ในวันเดียวกัน พระครูเวทย์สังฆกิจ เจ้าอาวาส กลับมาจากจังหวัดน่าน ตอนเย็น (ไม่ได้ใกล้ชิดกับพระมหากิติชัย แต่ ใกล้ชิดกับพระ 4 รูป และ โยมใกล้ชิด 4 คน)

วันที่ 12 เมษายน 2564
พระมหากิติชัย ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.แพร่ และรอฟังผลที่วัดเมธังกราวาส

วันที่ 13 เมษายน 2564
พระมหากิติชัย ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.แพร่ราม ผลออกเป็นบวก (ติดเชื้อ) ถูกส่งตัวเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแพร่

วันที่ 14 เมษายน 2564
พระภิกษุและโยม 8 รูป/คน ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.แพร่ราม ผลออกเป็นลบทั้ง 8 รูป/คน (ไม่พบเชื้อ) แต่ทางโรงพยาบาลแพร่ราม แนะนำให้กักตัวต่ออีก 14 วัน

ซึ่งจากกรณีดังกล่าว รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงต่อคณะสงฆ์ ทั้งที่ปฏิบัติศาสนกิจในวัด และที่อยู่ระหว่างการเดินทาง ซึ่งที่ผ่านมาได้เคยแจ้งประสานไปยังวัดผ่านทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอความร่วมมือให้วัดทุกวัดปฏิบัติตามมติ มส. และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะแนวทางและมาตรการในการรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ ปลอดภัยได้บุญ พุทธศักราช 2564 ที่ขอความร่วมมือทุกวัดปฏิบัติตามมาตรการ และพิจารณาจัดศาสนาพิธีและส่งเสริมโบราณประเพณีของวัดตามแบบ New Normal

ประกอบกับ มหาเถรสมาคมได้มีมติให้ทุกวัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้มีการตรวจคัดกรองพุทธศาสนิกชนที่จะมาทำบุญ ไหว้พระ รวมถึงทำความสะอาดบริเวณวัด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ การใช้เจลล้างมือ มีป้ายแนะนำญาติโยมโดยขอความร่วมมือจาก อสม. ในพื้นที่ในการดูแลหากมีการแพร่ระบาด จึงเชื่อมั่นว่าทุกวัดได้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ขอความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งกรณีของพระมหากิติชัย พบว่าเป็นการติดเชื้อระหว่างการเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในระยะนี้ที่เป็นช่วงของการเดินทางวันหยุดยาว

Related Posts

Send this to a friend