COVID-19

ภูเก็ตสั่งสุ่มตรวจ ATK ครู-นักเรียน ทุก 2 สัปดาห์ หลังพบคลัสเตอร์โรงเรียน 11 แห่ง

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยความคืบหน้าหลังโรงเรียนในจังหวัดเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ว่า มีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน โดยเน้นย้ำเรื่องการสุ่มตรวจ ATK แต่ล่สุด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รายงานว่า พบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์โรงเรียนจำนวน 11 แห่ง ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจึงเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการโควิด-19 ที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเสนอ คือ ให้ตรวจหาเชื้อในกลุ่มสถานศึกษาทุกแห่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สนับสนุน ATK และให้แจ้งเวียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน ATK ให้กับสถานศึกษา ให้มีการตรวจทุก 2 สัปดาห์ ใน 10% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ในลักษระหมุนเวียนตรวจ 

ด้านแพทย์หญิงวิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดเผยว่า ขณะนี้พบการติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา เป็นการติดเชื้อจากครอบครัวเดียวกัน มีครูอนุบาลติดเชื้อจากครอบครัว ทำให้เกิดคลัสเตอร์สถานศึกษา 11 แห่ง ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62 ราย เป็นการติดเชื้อภายในจังหวัด 61 ราย จากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 1 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย

Related Posts

Send this to a friend