COVID-19

เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีน และตรวจโควิด 19 ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ที่อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และแพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการกองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป ได้ลงพื้นที่ไปยังอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่11 มกราคม 2566 เพื่อตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมจุดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด 19 และตรวจหาเชื้อโควิด 19 สำหรับประชาชนและชาวต่างชาติ พร้อมเสนอแนะแนวทางการบริการ ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายแพทย์ธเรศ กล่าวต่อว่า “คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบการจัดบริการวัคซีนโควิด 19 ให้กับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 มอบให้กรมควบคุมโรค ประสานหน่วยงาน และโรงพยาบาลภาครัฐ เช่น สถาบันโรคผิวหนัง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์การแพทย์บางรัก สถาบันบำราศนราดูร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ศูนย์พัทยารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อจัดบริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 และการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และเพิ่มความปลอดภัยจากโควิด 19 ในประเทศไทย

“สำหรับจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 อยู่บริเวณชั้น 9 ของอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก เปิดให้บริการประชาชนคนไทยสามารถ walk in ฉีดวัคซีนได้ทุกเข็มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ในระยะสั้น เช่น การท่องเที่ยว สามารถเลือกเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในราคา 1,000 บาท หรือ วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในราคา 800 บาท ค่าบริการฉีดวัคซีน 380 บาท สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันในเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-286-2468 นอกจากนี้ คลินิกบางรัก ยังเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี และวัคซีนป้องกันมะเร็ง ปากมดลูก 4 สายพันธุ์

“ส่วนจุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 บริเวณชั้น 11 เปิดให้บริการตรวจแบบ Real Time – PCR ราคา 900 บาท และตรวจแบบ ATK (Antigen test kit) ราคา 150 บาท โดยผ่านมาตรฐานรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถรับรายงานผลตรวจออนไลน์ และออกใบรับรองผลทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จีน และ ญี่ปุ่น พร้อมรายงานผลผ่านระบบหมอพร้อม สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.นอกจากนี้หากต้องการตรวจเป็นหมู่คณะ 30 คนขึ้นไป สามารถประสานให้บริการนอกสถานที่ได้อีกด้วย โดยสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 02-590-3180

สำหรับการเดินทางไปยังอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค ค่อนข้างมีความสะดวก สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า ลงสถานีเซนต์หลุยส์ หรือรถเมล์ สาย 17 77 149 ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Bangrak Health Center หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

Related Posts

Send this to a friend