COVID-19

ผู้ว่าฯ กทม. แนะนำการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แยกรักษาตัวที่บ้าน

ป้องกันกระจายเชื้อเพิ่ม หลังพบแนวโน้มการติดเชื้อในครอบครัวเดียวกันมากขึ้น

วันนี้ (13 ม.ค. 65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กระจายในหลายพื้นที่ว่า หากเป็นการตรวจพบโดยหน่วยค้นหาเชิงรุกของกรุงเทพมหานคร หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ผู้ป่วยจะได้รับการประสานเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษา ส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง สามารถโทรประสานเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร.1330 กด 14 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือประสานทางช่องทาง Line @nhso เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19 รวมทั้งสามารถประสานผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์เอราวัณ โทร.1669 ตลอด 24 ชั่วโมง และLine @BKKCOVID19CONNECT

ในส่วนผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลย สามารถทำการแยกกักรักษาตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation (HI) ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมอบชุดในการดูแลตนเองที่บ้านพร้อมประเมินอาการผู้ป่วยต่อเนื่อง สำหรับสถิติผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำการแยกกักรักษาตัวที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 12 ม.ค. 65 และอยู่ระหว่างการรักษา มีจำนวน 4,181 ราย ส่วนยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 64 จำนวน 129,712 ราย

สำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยโควิด-19 แยกกักรักษาตัวที่บ้าน ควรปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อ ดังนี้ สวมหน้ากากอย่างถูกวิธีตลอดเวลา ทั้งในขณะที่อยู่ในห้องเดียวกัน ใกล้ผู้ป่วยหรือเวลานำอาหารไปให้ผู้ป่วย ห้ามจับส่วนด้านหน้าของหน้ากากอนามัยโดยเด็ดขาด หากหน้ากากอนามัยเปื้อนหรือเปียกชื้นให้รีบเปลี่ยนทันที ทิ้งหน้ากากอนามัยลงในถุงขยะติดเชื้อทุกครั้ง ระมัดระวังการสัมผัสใบหน้าตัวเองและสารคัดหลั่งต่างๆของผู้ป่วย เช่น น้ำลาย น้ำมูก ล้างมืออย่างถูกวิธีหลังจากใกล้ชิดผู้ป่วยทุกครั้ง ควรแยกใช้ห้องน้ำ หากทำไม่ได้ควรให้พี่ป่วยใช้เป็นคนสุดท้ายและทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังใช้ทุกครั้ง สวมถุงมือเมื่อต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยและล้างมือทุกครั้งหลังถอดถุงมือ และไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วย เช่น จานชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าขนหนู เครื่องนอน โดยขอให้ผู้ที่ดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวทำการHI ที่บ้านปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด

Related Posts

Send this to a friend