COVID-19

สธ.รับมอบตู้เย็นเก็บวัคซีน 200 ตู้ จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา

กระทรวงสาธารณสุข รับมอบตู้เย็นเก็บวัคซีนจำนวน 200 ตู้ จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกระจายวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย 

วันนี้ (12 ต.ค.64) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบตู้เย็นเก็บวัคซีนจำนวน 200 ตู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกระจายวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยมีพลเรือเอก จอห์น ซี อะกิลีโน ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก และคณะเป็นผู้แทนส่งมอบ พร้อมด้วย นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายอนุทินกล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลมีการผ่อนคลายกิจกรรม กิจการต่างๆ มากขึ้น และเตรียมพร้อมที่จะเปิดประเทศอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับทุกคนในประเทศไทยตามความสมัครใจ ตั้งเป้าให้ได้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากร โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน รวมถึงสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว และเป็นที่น่ายินดีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนตู้เย็นเก็บวัคซีนซึ่งเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ในการกระจายวัคซีนไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 

โดยก่อนหน้านี้ยังได้สนับสนุนวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่ประเทศไทยจำนวน 1.5 ล้านโดส เพื่อนำไปฉีดในบุคลากรด่านหน้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ด้วยดีตลอดมา 

สำหรับตู้เย็นเก็บวัคซีนที่ได้รับมอบในวันนี้ จะช่วยเก็บวัคซีนตามอุณหภูมิมาตรฐาน 2-8 องศาเซลเซียสเพื่อรักษาคุณภาพของวัคซีน มีสัญญาณเตือนอัตโนมัติเมื่อการทำงานของเครื่องผิดปกติ รวมถึงสามารถเก็บรักษายา เวชภัณฑ์ และวัคซีนชนิดอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม โดยได้จัดส่งไปยัง 12 เขตสุขภาพ และกทม. รวมทั้งหน่วยบริการสังกัดกรมควบคุมโรค รวมทั้งสิ้น 114 แห่ง เพื่อให้การจัดบริการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

Related Posts

Send this to a friend