COVID-19

กลาโหม เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 เปิดโรงพยาบาลสนามใน กทม. และต่างจังหวัดรวม 5 พันเตียง

กระทรวงกลาโหมเปิดเผยความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยได้เปิดโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศโดยโรงพยาบาลสนามในส่วนที่กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ มีทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 3,195 เตียง และในต่างจังหวัดอีกประมาณ 2,000 เตียง รวมแล้วขณะนี้สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ประมาณ 5,000 เตียง แบ่งเป็น

โดย กองทัพบก ได้จัดเตียมโรงพยาบาลสนามไว้ 12 แห่งทั่วประเทศ รวมจำนวนกว่า 2,220 เตียง ได้แก่

1.ค่ายฝึกนศท.เขาชนไก่ มณฑลทหารบกที่ 17 จ.กาญจนบุรี จำนวน 300 เตียง

2.กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี จำนวน 740 เตียง

3.กรมพลาธิการทหารบก กทม. จำนวน 50 เตียง

4. กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. จำนวน 200 เตียง

5. กองพันเสนารักษ์ที่ 1 จ. ลพบุรี จำนวน 150 เตียง

6. กองพันเสนารักษ์ที่ 2 จ.ปราจีนบุรี จำนวน 150 เตียง

7. กองพันเสนารักษ์ที่ 3 จ.นครราชสีมา จำนวน 130 เตียง

8.กองพันเสนารักษ์ที่ 5 จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 50 เตียง

9.กองพันเสนารักษ์ที่ 6 จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 90 เตียง

10.กองพันเสนารักษ์ที่ 8 จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 90 เตียง

11. กองพันเสนารักษ์ที่ 22 จ.นครราชสีมา จำนวน 120 เตียง

12. กองพันเสนารักษ์ที่ 23 จ. พิษณุโลก จำนวน 150 เตียง

ขณะที่กองทัพเรือ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้รวม 726 เตียง ได้แก่

1.โรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 320 เตียง

2.โรงพยาบาลสนาม ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 174 เตียง

3.โรงพยาบาลสนาม สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 232 เตียง โดยโรงพยาบาลสนามศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและฝั่ง (สอ.รฝ.) ได้รับผู้ป่วย จากโรงพยาบาลชลบุรีแล้ว แบ่งเป็นผู้ป่วยชาย 24 ราย และผู้ป่วยหญิง 22 ราย

ส่วนกองทัพอากาศ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน จ.นครปฐม. สามารถรองรับได้ จำนวน 100 เตียง

Related Posts