COVID-19

รองโฆษก สนง.ตำรวจเผย ตำรวจติดโควิด-19 แล้ว 113 นาย รักษาตัวในโรงพยาบาล-ผู้เสี่ยงให้กักตัว

วันนี้ (11 เม.ย. 64) พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ผ่านมา ส่งผลให้ข้าราชกรตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนช่วงเทศกาลวันหยุดยาววันสงกรานต์ 2564 เกิดความเสี่ยงในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

สำหรับข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อโควิด-19 ข้อมูลวันที่ 11 เมษายน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 113 นาย ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและกักตัวสำหรับข้าราชการตำรวจที่มีความเสี่ยง โดยแบ่งตามหน่วยต่างๆ ในสังกัด ได้แก่

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บช.น.จำนวน 52 นาย, ภ.5 จำนวน 20 นาย, บช.ก. จำนวน 5 นายสตม. จำนวน 4 นาย, บช.ทท. , ภ.1 จำนวน 7 นาย , ภ.2, ภ.7 หน่วยละ 3 นาย, ภ.9, สพฐ.ตร., บช.ตชด. และ บช.สอท. หน่วยละ 2 นาย, บช.ศ., รพ.ตร., บช.ปส., บช.ส., บช.สทส., สง.ก.ตร., วน. และ สกพ. หน่วยละ 1 นาย อยู่ระหว่างกักตัว 961 นาย และรักษาหายแล้ว (สตม.) 3 นาย

ทั้งนี้ มีการเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายเกิดความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแก่ผู้อื่นโดยยึดหลักการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด กำชับให้แต่ละหน่วยปรับแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของรัฐ เช่น การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) การประชุมผ่านระบบวีดีโอทางไกล ฯ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติของแต่ละหน่วยให้ ตร.ทราบ อย่างต่อเนื่อง

Related Posts