COVID-19

สธ.ลดระดับเตือนภัยโควิด จาก 4 เหลือ 3 หลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ว่า จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี ไม่มีการระบาดใหญ่ตามมาในช่วงหลังสงกรานต์ ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จึงประกาศลดระดับการเตือนภัย จากระดับ 4 เหลือระดับ 3

สำหรับมาตรการในระดับ 3 ประกอบด้วย
1.งดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ระบบปิด มีการระบายอากาศไม่ดี และสถานที่แออัด
2.กลุ่มเสี่ยง 608 หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ (นับที่วัคซีน 3 เข็ม) ให้เลี่ยงการรวมกลุ่มกับคนจำนวนมาก
3.กลุ่มเสี่ยง 608 หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เลี่ยงใช้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภท
4.กลุ่มเสี่ยง 608 หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ งดเดินทางไปต่างประเทศ
5.บุคคลทั่วไป ให้เลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ สถานที่เสี่ยง สถานบันเทิง หลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่แออัด ส่วนกิจกรรมอื่นๆ สามารถทำได้

นพ.โอภาส กล่าวถึงฉากทัศน์การระบาดของโควิด ที่ได้คาดการณ์ไว้ ว่า แนวโน้มทั้งการติดเชื้อ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต เส้นกราฟลดต่ำลงเรื่อยๆ มีแนวโน้มดีขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น ตามแผนการทำให้เป็นโรคประจำถิ่น ( Endemic) หรือ Post pandemic แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยในเดือนพฤษภาคม อยู่ระยะทรงตัว (Plateau) พบว่า 23 จังหวัด มีสถานการณ์คงตัว ประกอบด้วย พะเยา ลำปาง พิษณุโลก พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุดรธานี หนองลัวลำภู สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และมุกดาหาร ส่วนอีก 54 จังหวัด ดีขึ้น จำนวนติดเชื้อลดลงชัดเจน

ส่วนกรณีที่มีข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการสถานบันเทิง ให้พิจารณาเปิดพื้นที่นำร่องผับ บาร์ นพ.โอภาส กล่าวว่า จะต้องมีการหารือในที่ประชุม ศบค.อีกครั้ง แม้สถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้น แต่ยังเปลี่ยนเร็ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันหยุดพบว่า ประชาชนเริ่มเดินทางมากขึ้น ทำกิจกรรมต่างๆ ใกล้เคียงปกติมาก แต่ยังให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง

Related Posts

Send this to a friend