COVID-19

เรือนจำนราธิวาสมีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต 1 ราย ผู้ว่าฯ นราธิวาส ย้ำ ไม่มีล็อคดาวน์หรือปิดเมือง

นางสาวอารีย์ อ่องสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงการจัดการโรงพยาบาลสนามในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ว่ามีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการได้ในระดับหนึ่ง เกือบจะสมบูรณ์และให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดภายในโรงพยาบาลสนามเป็นอันดับแรก มีมาตรฐานเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อขึ้นในภายในเรือนจำ โดยจัดทีมเข้าไปดูแลเรื่องของขยะติดเชื้อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล

นอกจากนี้ยังมีการวางแผนเรื่องทรัพยากรบุคคล เช่น บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลสนามให้มีเพียงพอ ในกรณีที่มีผู้ป่วยหนักจะมีรถพยาบาลส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลนราธิวาส ทั้งนี้ภายในโรงพยาบาลสนามมีการคัดแยกโซน เป็น 2 ส่วน ในส่วนที่เป็นสถานพยาบาลภายในเรือนจำ สามารถรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ประมาณ 200 คน ส่วนในแดน 6 รองรับได้กว่า 800 คน

สำหรับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.นราธิวาส รายงานเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 พบว่าการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนของ จ.นราธิวาสจำนวน 146 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมยืนยันสะสม 341 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ (8 เม.ย.2564) จำนวน 1 ราย ผู้ป่วยที่กำลังรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 275 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 64 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (8 เม.ย.2564) มีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตแล้วจำนวน 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 61 ปี ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 3 ราย

ด้าน นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำไม่มีการล็อคดาวน์หรือปิดเมือง การเดินทางเข้าออกจังหวัดนราธิวาสยังคงดำเนินการได้ตามปกติ ตามมาตรการเดิมที่กำหนด คือ กรณีเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอำเภอ เพื่อซักประวัติการเดินทางและประเมินความเสี่ยงเป็นรายบุคคล โดยเน้นการสังเกตอาการที่บ้าน

ทั้งนี้สิ่งที่กำชับเป็นพิเศษคือการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ที่จะต้องมีการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดก่อนว่าเห็นสมควรให้จัดหรือไม่ ซึ่งอาจให้ชะลอหรือเลื่อนไปก่อน

Related Posts

Send this to a friend