COVID-19

‘โฆษกศาลยุติธรรม’ ชี้ประสานข้าราชการที่พบเชื้อโควิดให้จัดทําไทม์ไลน์แล้ว ส่วนสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พ่นยา-คัดกรองโรคแล้ว

วันนี้ (8 เม.ย. 64) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ชี้แจงกรณีปรากฏเป็นข่าว ข้าราชการสํานักงานศาลยุติธรรมติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยระบุว่า จากการตรวจสอบทราบว่าเป็นข้าราชการสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งกรณีดังกล่าวสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ได้รายงานมายังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ สํานักการแพทย์ สํานักงานศาลยุติธรรมแล้ว โดยสํานักงานศาลยุติธรรมได้ ประสานให้ข้าราชการดังกล่าว จัดทําไทม์ไลน์พร้อมให้ความร่วมมือต่อการสอบสวนโรคกับสาธารณสุข จ.นนทบุรี แล้ว

ทั้งนี้ ด้านการจัดการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ได้ประสานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข 49 ของกรุงเทพฯ ที่ดูแลในเขตพื้นที่ ทําการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อแล้ว ส่วนบุคลากรภายในของสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ขณะนี้ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนคัดกรองและตรวจหาเชื้อ รวมถึงกักตัวผู้มีความเสี่ยงเพื่อดูอาการตามมาตรการทางสาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 49 แจ้งว่า ด้วยรูปแบบอาคารท่ีโปร่งโล่ง การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อมีน้อย จึงมีความเสี่ยงต่อผู้ร่วมงานอื่นในอัตราไม่สูงนัก

ทั้งนี้ โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ถือเป็นหน่วยงานธุรการที่ไม่มีประชาชนติดต่อราชการทางด้านคดีโดยตรง และห้องทํางานของผู้ติดเชื้อแยกออกจากผู้อื่น ดังนั้น ประชาชนทั่วไปจึงไม่มีความเสี่ยง โดยมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของศาลยุติธรรม และสํานักงานศาลยุติธรรม ยังคงมาตรการเข้มงวดไว้อย่างสม่ำเสมอทุกพื้นที่

Related Posts