COVID-19

กทม.เร่งฉีดวัคซีน 4 สัปดาห์ 7.5 แสนโดส ใน 3 กลุ่มหลักผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และไทยร่วมใจ

วันนี้ (6 ส.ค.64) พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ  “หน่วยความร่วมมือกรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย” ในเดือนส.ค.นี้ จะได้วัคซีน จำนวน 750,000 โดส โดย กระทรวงสาธารณสุขจะทยอยแบ่งส่งให้ทุกสัปดาห์ คือสัปดาห์ที่ 1-3 จัดส่งสัปดาห์ละ 175,000 โดส และสัปดาห์ที่ 4 จัดส่ง 225,000 โดส ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดฉีดให้แก่ 3 กลุ่มหลัก คือ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่ลงทะเบียนผ่านโครงการไทยร่วมใจฯ ในคิวเดิมที่เลื่อนตามลำดับต่อไป  ส่วนของวัคซีนอีกจำนวน 500,000 โดส ที่กำลังทยอยมาจะนำไปใช้โรงพยาบาลสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม และสำรองสำหรับเข็มที่สอง รวมถึงใช้ควบคุมเชิงรุกในการลงพื้นที่ของทีม CCRT และเตรียมไว้สำหรับการควบคุมโรคหากเกิดการระบาดเป็นคลัสเตอร์ 

ในขณะนี้พบว่าประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุติดขัดปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ แต่สะดวกในลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์มากกว่า กรุงเทพมหานครจึงปรับเปลี่ยนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุโดยร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเปิดสายด่วนให้ผู้สูงอายุแจ้งความประสงค์รับวัคซีนผ่านทางหมายเลข 0 2790 2855 (40 คู่สาย) ส่วนผู้ที่ตั้งครรภ์สามารถ Walk-in เพื่อเข้ารับวัคซีนได้ ณ หน่วยความร่วมมือฯ 12 จุด ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุคเพจ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย”  

ทั้งนี้หากกรุงเทพมหานครได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมจะเร่งทำการฉีดให้กับประชาชนทันที ซึ่งขณะนี้ศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสามารถรองรับประชาชนได้สูงสุดถึง 80,000 คนต่อวัน แต่จะฉีดตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรโดยเร็วที่สุด

สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายังศูนย์ฉีดวัคซีนได้ กทม. มีบริการฉีดวัคซีนให้ถึงที่บ้าน เช่นที่ผ่านมาได้บริการฉีดวัคซีนให้แก่คุณยายอายุ 104 ปีที่บ้าน รวมทั้งให้บริการวัคซีนแก่ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ซึ่งจากการประเมินพบว่า ผู้สูงอายุยินดีในการรับวัคซีนเป็นอย่างดีเนื่องจากไม่ต้องเดินทางมารับวัคซีนและ หากได้รับวัคซีนที่บ้านผู้สูงอายุจะรู้สึกผ่อนคลายมากกว่า 

ทั้งนี้หากบ้านใดมีผู้สูงอายุที่อายุมากๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังศูนย์ฉีดเอง ขอให้ประสานแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุข หรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือเขตพื้นที่ เพื่อขอรับวัคซีนที่บ้านได้

Related Posts

Send this to a friend