COVID-19

‘พล.อ.สิงห์ศึก’ รองประธานวุฒิสภา ยัน ไม่มี ส.ว.ติดโควิด ยอมรับมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อหลังจากกลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานต์

วันนี้ (6 พ.ค. 64) พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ปฏิเสธกระแสข่าว ส.ว. ติดเชื้อ โควิด-19 และยืนยันจนถึงขณะนี้ยังไม่มี ส.ว. คนใดติดเชื้อโควิด ซึ่งส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือปฎิบัติตามมาตรการและประกาศของทางรัฐบาลให้อยู่ที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ แต่ยอมรับว่ามีระดับเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อหลังจากกลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา และหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสมัยสามัญประจำปีในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้

พลเอกสิงห์ศึก กล่าวว่าการเปิดประชุมเป็นเรื่องปกติตามวงรอบวาระที่กำหนดไว้แล้ว แต่สำหรับการประชุมวุฒิสภาในช่วงนี้ที่มีมาตรการและประกาศในสถานการณ์ โควิด-19 ของทางภาครัฐ วุฒิสภาจะมีการนัดประชุมหารือกับฝ่ายกิจการวิสามัญวุฒิสภา หรือวิปวุฒิสภาในสัปดาห์หน้า เพื่อหาแนวทางการประชุมและการป้องกันการแพร่ระบาด

ขณะเดียวกัน พล.อ.สิงห์ศึก กล่าวย้ำจะไม่มีการละทิ้งงาน และงานฝ่ายนิติบัญญัติยังต้องเดินหน้า แต่จะต้องหาวิธีการทำงานเพื่อเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข พร้อมกันนี้ยังฝากย้ำให้ประชาชนระมัดระวังดูแลตัวเองในช่วงการแพร่ระบาดช่วงนี้

Related Posts

Send this to a friend