COVID-19

จ่อชง ศบค. ต่อขยายระงับ การเดินทางเข้าประเทศแบบ Test &Go ไม่มีกำหนด

ที่ประชุม ศปก.ศบค. จ่อชง ศบค. ต่อขยายระงับ การเดินทางเข้าประเทศแบบ Test &Go ไม่มีกำหนด พร้อมพิจารณายกระดับพื้นที่ควบคุม -เข้มมาตรการ – การเดินทางข้ามพื้นที่ หลังพบอัตราการติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนสูงขึ้น

พลเอกสุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นัดแรกหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยที่ประชุมวันนี้จะรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโอมิครอน เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับแผนเผชิญเหตุ หากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักทั้งประเทศ หลังพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันที่ประชุมจะพิจารณา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ระงับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรแบบ Test & Go ออกไป อย่างไม่มีกำหนด และงดรับผู้ที่ ลงทะเบียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ซึ่งจากการประเมินจะมีผู้เดินทางเข้าประมาณ 30% ถึง 40% จากการขออนุมัติไว้

ส่วนกำหนดการเปิด สถานบันเทิง ผับ บาร์ เดิมที่มีกำหนดเปิดในวันที่ 16 มกราคม 2565 จะมีการพิจารณาตัวเลขผู้ติดเชื้อประกอบกัน แต่คงไม่ใช่การเปิดแบบเต็มรูปแบบจะมีการงดเว้นบางกิจกรรม

โดยการประชุมในวันนี้ถือเป็นการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อพิจารณาทุกอย่างให้รอบด้าน รวมถึงสาเหตุการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นว่าเกิดจาก การเดินทางในประเทศหรือนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศหรือเกิดจากการที่คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ

ขณะที่วาระที่น่าสนใจในวันนี้ จะมีการพิจารณาปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ มาตรการควบคุมโรค และมาตรการการเดินทางในราชอาณาจักร รวมไปถึงการอนุญาตให้นักกีฬาเดินทางเข้าราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ รวมไปถึงแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมกราคม และแผนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในกลุ่มผู้ประกันตนด้วย

Related Posts

Send this to a friend