COVID-19

’ทวิดา’ ย้ำ กทม. มียา และเตียงเพียงพอสำหรับผู้ป่วยโควิด หวัง จำนวนผู้ป่วยลดลง

วันนี้ (1 ส.ค. 65) ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงหลังการประชุมคณะผู้บริหารกทม. ครั้งที่ 15/2565 ว่า จำนวนผู้ป่วยในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา ที่เข้าไปทำการรักษาและรายงานที่สำนักอนามัย สำนักการแพทย์วชิรพยาบาล มีจำนวน 2,000 – 3,000 ราย ซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่ล้อกันกับจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งประเทศ เราทำข้อมูลคร่าว ๆ มา โดยผู้ป่วยจะอยู่ไม่เกิน 10,000 ราย รวมผู้ป่วยที่ตรวจรูปแบบอื่น และรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราช่วยกัน ฉีดวัคซีน เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก เราจะสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงไปได้ หรืออย่างน้อยที่สุดคือให้ไม่มีอาการมากที่สุด

ผศ.ดร.ทวิดา ระบุต่อว่า จำนวนครองเตียงยังสามารถรองรับได้ 70 – 80 % โดยอัตราการครองเตียงของผู้ป่วยนอกเมืองยังอยู่ที่ 40% ส่วนโรงพยาบาลของ กทม. ที่อยู่รอบนอกยังสามารถรับผู้ป่วยได้ มีอัตราการครองเตียงยังไม่เกิน 40% โรงพยาบาลสนามมีอัตราการครองเตียงประมาณ 10% ซึ่งยังสามารถรับผู้ป่วยได้ ส่วนผู้ป่วยที่มีมากที่สุดจะอยู่ในกลุ่มสีเขียว เหลือง ที่มีความกังวล และต้องการแยกตัวออกจากครอบครัว มีอาการเล็กน้อย เรื่องยาที่มีอยู่ในศูนย์พยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขยังมีเพียงพอ รับมือได้ โดยทางกระทรวงฯ มีการวิเคราะห์จำนวนการใช้ยา ล่วงหน้า 3-5 วันอยู่แล้ว โดยตอนนี้ศูนย์กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดให้บริการในวันเสาร์ด้วย ทั้งเรื่องการรับวัคซีน หรือยา ทางโรงพยาบาลก็เพิ่มวิธีการส่งผลตรวจออนไลน์ เพื่อรับยา และลดการเดินทางมาที่โรงพยาบาล เราต้องกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามผู้ป่วย 608 ที่มีอาการน้อย และเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อน

ส่วนกรณีการเปิดศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation (CI) ผศ.ดร.ทวิดา ระบุว่า ไม่ได้เปิดศูนย์พักคอย แต่มีช่วงที่ผู้ป่วยเยอะ ยาเหลือน้อย จึงสำรวจไว้เผื่อต้องเปิดในที่ที่มีประชาชนหนาแน่นหน่อย แต่ช่วงนี้โรงพยาบาลสนามเอราวัณเปิดหมด จึงยังรับมือได้อยู่ และเราได้ขอความร่วมมือเพิ่มกับเครือข่ายประชาสังคมทั้งหมด พยายามที่จะไม่ให้มีเคสหลุด หรือถ้าเราไปไม่ถึงจริง ๆ เครือข่ายจะบอกเราในทันที โดยความสามารถของระบบหลักยังดีอยู่

Related Posts

Send this to a friend