COVID-19

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ จากจังหวัดนราธิวาส (เป็นลูกเขย และลูกสาวของผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า) ทำให้ยอดรวมขยับขึ้นเป็น 3,033ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 2,857 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 120 ราย เสียชีวิตสะสมคงเดิมที่ 56 ราย

จากจำนวนผู้ที่ตรวจพบเชื้อทั้งหมด เป็นการไปขอรับการตรวจ 52% และเป็นการติดตามผู้สัมผัสโรค 39% ใน State Quarantine 3% ศูนย์กักกัน 2% ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม 2% และช่องทางเข้าออกประเทศ 2%

สถานการณ์โลก ติดเชื้อแล้วทั้งสิ้น 4,891,330 ราย อาการหนัก 44,767 ราย เสียชีวิตแล้ว 320,134 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,906,828 ราย โดยสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยยืนยัน และผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับ 70

ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ฝรั่งเศสพบเด็กติดโควิด-19 จำนวน 70 ราย หลังเปิดเรียนใหม่ โดยมีรายงานว่ามีโรงเรียนปิดการเรียนการสอนไปอีกครั้ง 7 แห่ง

สำหรับการใช้งาน “ไทยชนะ” มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเพิ่มเป็น 60,853 ราย และมีการเช็คอิน 5,562,344 ครั้ง เช็คเอาท์ 4,052,259 ครั้ง โดยเป็นการเช็คอินห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์มากที่สุด ถึง 2,860,095 ครั้ง รองลงมาคือซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก/ ส่ง 1,312,200 ครั้ง

Related Posts