COVID-19

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ โดย 2 รายทำงานในกรุงเทพมหานคร (เป็นหญิง อายุ 29 ปี และชาย อายุ 55 ปี) และ 1 ราย อาชีพพนักงานขายสินค้า ภูมิลำเนาที่ภูเก็ต มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ทำให้ยอดรวมขยับขึ้นเป็น 3,031 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 2,857 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 118 ราย เสียชีวิตสะสมคงเดิมที่ 56 ราย

กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีประวัติการเดินทางไป/มา จาก จ.ภูเก็ตในช่วง 14 วัน ก่อนการป่วย พบทั้งสิ้น 14 ราย ประกอบอาชีพในภูเก็ต 9 ราย และเดินทางไป/มาจากภูเก็ต 5 ราย

สถานการณ์โลก ติดเชื้อแล้วทั้งสิ้น 4,4801,875 ราย อาการหนัก 44,821 ราย เสียชีวิตแล้ว 316,671 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,857,576 ราย โดยสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยยืนยัน และผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับ 70

Related Posts