COVID-19

กระบวนการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย จากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาร์ ทำงานอย่างไร?

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 3 พลังประสานเพื่อหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาร์ในไทยด้วยกระบวนการมาตรฐานและรัดกุมได้อย่างไร วันนี้ The Reporters มีคำตอบ

นอกจากสนามบินสุวรรณภูมิจะจัดโซนเฉพาะเพื่อรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เช่น เมืองกวางโจวแล้ว ยังมีการตั้งด่านสกัดเพื่อตรวจ #คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย เป็นด่านแรกสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ด้วยกระบวนการต่อไปนี้

1. สุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาบนเครื่องบินลำเดียวกันมา 10 คน(กลุ่มตัวอย่าง) เพื่อตรวจวัดอย่างละเอียดด้วยเครื่อง Thermoscan และวัดซ้ำด้วย Ear Thermometer บันทึกค่าที่ได้จาก Ear Thermometer(มีความแม่นยำสูง) แล้ว Calibrate ให้ตรงกันที่สุด

2. หาค่าเฉลี่ยอุณหภูมิร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง แล้ว Set ให้เป็น “อุณหภูมิแจ้งเตือน” ของเครื่อง Thermoscan

3. ปล่อยนักท่องเที่ยวเดินเข้าด่านสกัด(แถวตอนเรียง1) ให้เดินผ่านเครื่อง Thermoscan

4. หากบุคคลที่มีอุณหภูมิภายนอกสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งแจ้งเตือนไว้ เจ้าหน้าที่จะนำเครื่อง Ear Thermometer วัดซ้ำทันที หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.8 จะแยกออกมาเป็นผู้ป่วยต้องสงสัย ไปทำพิธีศุลกากรต่างหาก และส่งตรวจที่โรงพยาบาลทันที ไม่มีการปะปนกับกลุ่มอื่นๆ

5. ทุกคนที่ผ่านด่านนี้ยังต้องเดินผ่านกล้อง Thermoscan ที่ติดตั้งไว้บนเสาหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้ง หากเครื่องพบบุคคลที่มีอุณหภูมิภายนอกสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส จะแจ้งเตือนและเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าตรวจสอบอีกครั้งทันที

6. คนที่ผ่านการตรวจ กล้อง Thermoscan ไปแล้วไม่พบอะไร แต่นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับแจกคำแนะนำ (health beware card) จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค ซึ่งจะช่วยติดตามต่อเนื่องกรณีเป็นผู้ที่มีเชื้อระหว่างฟักตัว ก็สามารถแจ้งพบแพทย์ได้ทันที

เราจะผ่านภาวะนี้ไปด้วยกัน ด้วยพลังจากประชาชนและความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก “พื้นที่เป้าหมาย” ที่ถูกยกให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ เช่นจากเมืองกวางโจว ซึ่งติดกับเมืองอู่ฮั่น จะถูกแยกให้มาลงเครื่องบินในโซนที่การท่าอากาศยานจัดเตรียมไว้ต่างหาก

จากนั้นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดต้องเดินผ่านด่าน #คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย เื่อคัดกรองอย่างละเอียดและไม่ปะปนกับกลุ่มนักท่องเที่ยวอื่น ถือเป็นปราการด่านแรกก่อนจะเข้าเมือง

#จุดคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ด่านแรกของนักท่องเที่ยวจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อโคโรนาไวรัส
นพ.โรม บัวทอง และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค และทีมแพทย์การท่าอากาศยาน เข้าประจำการตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา คัดกรองผู้โดยสารไปแล้ว 64 ไฟล์ท กว่า 13,000 คน พบผู้มีอาการเข้านิยาม 19 รายและพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 3 ราย

การทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิภายนอกร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด #Thermoscan

เจ้าหน้าที่จะทำการสุ่มผู้โดยสารจำนวน 10 คนจากไฟล์ทบินเดียวกัน เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างละเอียดแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยอุณหภูมิร่างกายที่พึงเป็
จากนั้นจะตั้งค่าให้ค่าเฉลี่ยนั้นเป็น #อุณหภูมิแจ้งเตือน อาจมีการบวกเพิ่ม 1-2 องศาจากอุณหภูมิเฉลี่ยเพื่อความแม่นยำ

#อุณหภูมิบุคคลที่ตรวจวัด คืออุณหภูมิที่เครื่อง #Thermoscan วัดได้ในจุดที่มีความร้อนภายนอกร่างกายสูงที่สุดของบุคคลนั้น หากมีค่าเกินกว่า ค่าอุณหภูมิแจ้งเตือน แล้ว เครื่องจะส่งเสียงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดไข้ซ้ำทันที

Ear Thermometer คืออุปกรณ์วัดไข้ทางใบหู ที่สามารถวัดอุณหภูมิร่ายกายได้แม่นยำที่สุด เป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจซ้ำในผู้โดยสารที่มีโอกาสเป็นไข้ จากการแจ้งเตือนของ Thermoscan

หากผู้โดยสารมีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะทำการแยกตัวออกมาเพื่อไปทำพิธีเข้าเมืองและตรวจอย่างละเอียดต่างหาก ไม่ปะปนไปกับผู้โดยสารท่านอื่น

ตัวอย่าง เมื่อเครื่อง Thermoscan ตรวจจับความร้อนได้มากกว่า 36.1 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิแจ้งเตือนที่ตั้งไว้) อ่านค่าได้ว่าชายคนนี้มีอุณหภูมิภายนอกร่างกาย 37.4 องศาเซลเซียสจึงทำการเข้าตรวจเฉพาะ

แต่พบว่าไม่มีไข้ ที่เครื่องแจ้งเตือนเพราะจับคลื่นความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีของเด็กที่อุ้มกับเสื้อที่ผู้โดยสารสวมใส่

ตรวจไข้ด้วย Ear Thermometer อุปกรณ์ที่แพทย์ยืนยันในความแม่นยำสูง

และสำหรับผู้ที่ที่ผ่านการตรวจ กล้อง Thermoscan ไปแล้วไม่พบอะไร แต่นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับแจกคำแนะนำ (health beware card) จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค ซึ่งจะช่วยติดตามต่อเนื่องกรณีเป็นผู้ที่มีเชื้อระหว่างฟักตัว ก็สามารถแจ้งพบแพทย์ได้ทันท

Related Posts

Send this to a friend