BUSINESS

จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสินค้าผู้สูงอายุต่อเนื่อง ทางออนไลน์หวังนำแบรนด์ไทยสู่เวทีโลก

DITP เดินหน้าเพื่อพัฒนาสำหรับผู้ประกอบการตลาดสินค้าผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมออนไลน์ หนุนการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมแบรนด์ไทยสู่เวทีการค้าโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ 60+ (Aging Market Access: AMA) ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึกอย่างเข้มข้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประกอบด้วยกิจกรรมการสัมมนา (Seminar) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการให้คำปรึกษาเชิงลึก (Coaching) สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่สนใจทำธุรกิจในตลาดผู้สูงอายุในกลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ โดยในปีนี้ได้ปรับกิจกรรม มาเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่าน Live Streaming และ Interactive Classroom

ในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมจากกลุ่มสินค้าเสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ของเล่นสำหรับผู้สูงอายุ เฟอร์นิเจอร์ และของใช้แตกแต่งภายในบ้าน ซึ่ง DITP ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 20 รายเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้นโดยผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรหลากหลายสาขาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักการตลาด และเจ้าของแบรนด์ และการออกแบบและพัฒนาสินค้า ตลอดจนการทำ Focus Group เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายนานาชาติผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งติวเข้มในการพัฒนาและรับฟังคำแนะนำเชิงลึกแบบตัวต่อตัวกับการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท โดยสินค้าที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการฯ จะได้รับโอกาสในการเจรจาการค้าระดับนานาชาติ และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในต่างประเทศและต่างประเทศ

ผู้ประกอบการสินค้าไทย ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ หรือกิจกรรมส่งเสริมการค้าสำหรับตลาดสินค้าผู้สูงอายุได้ทางเว็บไซต์ หรือ FB: 60+ Project

Related Posts

Send this to a friend