ASEAN

ไทย ส่งมอบค้อนประจำตำแหน่งประธานอาเซียนให้ “เวียดนาม” ทำหน้าที่ต่อในปีหน้า

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบค้อนประจำตำแหน่งประธานอาเซียน ให้กับ นายเหวียน ชวน ฟุก นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่จะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า ท่ามกลางการแสดงความยินดีของผู้นำอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ถือเป็นการปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ นายกรัฐมนตรี แสดงความเชื่อมั่นว่า เวียดนามจะสามารถสานฝันของอาเซียนให้เกิดสันติภาพ เสรีภาพ และความมั่นคงได้อย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาอาเซียน เผชิญความท้าทายกับปัญหาเศรษฐกิจโลกและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ แต่ไทยได้ผลักดันโดยมุ่งหวังให้อาเซียน เติบโตอย่างมีพลวัต ภายใต้แนวคิดร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน

ขณะที่นายกรัฐมนตรี เวียดนาม พร้อมทำหน้าที่ประธานอาเซียน ผลักดันความร่วมมือของอาเซียนอย่างต่อเนื่องในปีหน้า ภายใต้ความร่วมมมือที่ยั่งยืน เวียดนามได้ชื่นชมไทยที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีตลอด 1 ปีที่ผ่านมา โดยกำหนดแนวคิด อาเซียนในปี 2563 เน้นสร้างภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทุกรูปแบบ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและวัฒนธรรมในการพัฒนาอาเซียน รวมทั้งการรวมตัวอย่างเป็นเอกภาพของอาเซียนต่อไป

Related Posts

Send this to a friend