ASEAN

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ส่งสารถึงผู้นำอาเซียน ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนกับอาเซียน และขอเชิญร่วมประชุมที่สหรัฐฯ ต้นปีหน้า

นายโรเบิร์ต ซี โอไบรอัน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และหัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐอเมริกาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ได้มอบสารพิเศษจาก นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมิรกา ที่ส่งมาถึงผู้นำประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เหตุที่ไม่ได้มาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดอาเซียน สหรัฐ ครั้งที่ 7

ข้อความในสาร ของประธานาธิบดีทรัมป์ ระบุว่า ขอแสดงความยินดีกับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และขอแสดงความเคารพในความเป็นผู้นำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานอาเซียน
ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าผู้นำอาเซียน ที่มาประชุมจะได้รับความอบอุ่น ได้รับการต้อนรับที่ดีจากประเทศไทย

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนยันว่า สหรัฐฯ มุ่งมั่นความเป็นหุ้นส่วน และสนับสนุนบทบาทอาเซียนในการเป็นแกนกลางของผู้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิก อย่างที่ปรากฏใน ASEAN OUTLOOK แสดงให้เห็นว่าเราทั้งสองมีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่ทำให้อนาคต มีความยึดมั่นในประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและหลักกฏหมาย

“ผมมีความทรงจำที่ดีที่ในการประชุม US-ASEAN SUMMIT 2017 แม้ครั้งนี้จะส่งผู้แทนมาร่วมประชุม ซึ่งนายโรเบริ์ต ซี โอไบนอัน ได้รับมอบหมายให้พูดในเรื่องต่างๆที่เป็นความสนใจของ US-ASEAN และได้ส่งจดหมายเรียนเชิญ ผุ้นำอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสมัยพิเศษในเวลาที่เหมาะสม ช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้ขยายความร่วมมือให้กว้างขวางและลึกมากขึ้น ในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชน 1 พันล้านคน ในกลุ่มอาเซียนและสหรัฐฯโดยชาวอเมิรกันและตัวผมจะได้พบพวกคุณที่สหรัฐฯ” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวในสารที่มีถึงผู้นำอาเซียน

Related Posts

Send this to a friend