ASEAN

คมนาคม-เมียนมา ลงนามงานบริหาร และซ่อมบำรุงสะพานแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 แล้ว

ันนี้ (2 ต.ค. 62) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม เดินทางเยือนกรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการบริหาร การบำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ระหว่างกระทรวงคมนาคม ของราชอาณาจักรไทย และนายอูฮานซอ รัฐมนตรีกระทรวงก่อสร้าง แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 นี้ ถือเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศ และถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมโดยโครงการสะพานแห่งนี้ถือเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังถนนสายแม่สอด-เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ยกระดับด่านพรมแดนและส่งเสริมการจัดตั้งเมืองคู่แฝดชายแดน สร้างโครงข่ายคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้าที่ต่อเนื่อง ตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก ที่จะเชื่อมเส้นทางขนส่งสินค้าของเมียนมา ไทย สปป.ลาว และเวียดนามซึ่งจะเป็นเส้นทางขนส่งจากทะเลอันดามันไปสู่ทะเลจีนใต้ เปิดประตูการค้าการลงทุนจากเมืองดานัง สู่เมาะลำไย ไปยังภูมิภาคอื่นทั้งจีน อินเดีย และบังกลาเทศ

ทั้งนี้โครงการสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ แผนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรปี 2557-2565 เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 2 มิถุนายนปีเดียวกันคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ภายในกรอบวงเงิน 3,900 ล้านบาทซึ่งเป็นวงเงินที่อนุมัติความช่วยเหลือแบบให้เปล่า แก่สาธารณะแห่งสหภาพเมียนมาร์จำนวน 1,000 ล้านบาท และวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ให้มีการขยายกรอบวงเงินดำเนินโครงการเป็น 4,267.57 ล้านบาท

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ราชอาณาจักรไทย และ นายอูฮานซอ รัฐมนตรีกระทรวงก่อสร้าง แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โดยโครงการได้จัดให้มีพิธีฉลองความสำเร็จสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และล่าสุดเตรียมการส่งมอบการก่อสร้างส่วนต่างๆให้แก่เมียนมา และจัดให้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการบริหาร การบำรุงรักษาและการใช้สะพานร่วมกัน ในวันนี้

สำหรับสะพานดังกล่าวมีความยาวรวม 760 เมตรคิดเป็นความยาวฝั่งไทย 515 เมตรฝั่งเมียนมา 245 เมตร เพื่อเชื่อมต่อบ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก และบ้านเยปู เมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง เมียนมา รวมทั้งมีงานก่อสร้างอาคารด่านพรมแดน (BCF) ทั้งในฝั่งไทยและเมียนมาด้วย

สำหรับมูลค่าการค้าระหว่างไทยเมียนมาที่ผ่านด่านแม่สอดในปี 2561 มีมูลค่าส่งออก 73,000 ล้านบาทและการนำเข้า 6,400 ล้านบาท และจากข้อมูลของกรมทางหลวงประมาณการว่าเมื่อสะพานเปิดใช้งานจะมีปริมาณรถใช้ผิวจราจรของสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 นี้เฉลี่ยปีละกว่า 228,000 ตันโดยในจำนวนดังกล่าวเป็นรถบรรทุกจำนวน 100,000 คัน

Related Posts

Send this to a friend