AROUND THAILAND

รฟม. จัดโปรโมชั่นค่าตั๋ว MRT เริ่ม 25 ธ.ค. นี้

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ออกโปรโมชั่นลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เฉพาะช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ในวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) ช่วงเวลา 09.00 – 17.00 น. และวันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งวัน จากเดิมเก็บค่าโดยสารในอัตรา 14 – 42 บาทต่อเที่ยว สำหรับบุคคลทั่วไป โดยจะปรับค่าโดยสารเป็น 14 – 20 บาท สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ซื้อเหรียญโดยสาร (Token) และใช้เดินทางภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้


– เดินทางเข้าสถานีแรก คิดค่าแรกเข้า 14 บาท
– เดินทาง 1 สถานี คิดค่าโดยสารตามระยะทาง 17 บาท
– เดินทาง 2 สถานี ขึ้นไป คิดค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย

 

สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทเด็ก อายุไม่เกิน 14 ปี (วันเกิดครบรอบ 14 ปี) และมีความสูงระหว่าง 91-120 ซม. และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 50%
สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุเกินวันเกิดครบอายุ 14 ปี แต่ไม่เกินวันเกิดครบ 23 ปี จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารดังกล่าวข้างต้น

 

พร้อมกันนี้ ยังได้ออกโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางแบบ 30 วัน เพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) จากเดิมการเดินทางเชื่อม 2 สาย มีอัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุด 70 บาทต่อเที่ยว แต่โปรโมชั่นใหม่ จะมีราคาต่างกัน ดังนี้

– เที่ยวเดินทาง จำนวน 15 เที่ยว ราคา 780 บาท (เฉลี่ยเที่ยวละ 52 บาท)
– เที่ยวเดินทาง จำนวน 25 เที่ยว ราคา 1,250 บาท (เฉลี่ยเที่ยวละ 50 บาท)
– เที่ยวเดินทาง จำนวน 40 เที่ยว ราคา 1,920 บาท (เฉลี่ยเที่ยวละ 48 บาท)
– เที่ยวเดินทาง จำนวน 50 เที่ยว ราคา 2,350 บาท (เฉลี่ยเที่ยวละ 47 บาท)

ทั้งนี้ ต้องใช้เดินทางครั้งแรกภายใน 45 วัน นับจากวันที่ซื้อหรือเติมโปรโมชั่น และใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก

โปรโมชั่นของรฟม. ทั้ง 2 โปรโมชั่นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และส่งเสริมการใช้บริการขนส่งมวลชนลดปัญหามลพิษทางอากาศ

Related Posts

Send this to a friend