AROUND THAILAND

ยโสธร น้ำท่วมยังวิกฤต บ้านทรายงาม อ.คำเขื่อนแกเว กลายเป็นเกาะกลางทะเลน้ำท่วม วอนรัฐอย่าลืมกัน น้ำท่วมหนักในรอบ 41 ปี

ยโสธร – วันที่ 15 กันยายน 62 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยัง บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ถูกพิษพายุโพดุลและคาจิกิ ถล่มหนัก น้ำได้เอ่อท่วมมานานกว่า 2 สัปดาห์แล้ว ส่งผลให้เส้นทางเข้าหมู่บ้านระยะทาง 4 กิโลเมตรถูกน้ำท่วมตัดขาดจากโลกภายนอก

ชาวบ้านต้องนั่งเรือยนต์เข้าหมู่บ้านซึ่งใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 20 นาที สำหรับบ้านทรายงามได้รับความเสียหาย 188 ครัวเรือน 605 คน ที่นาเสียหายทั้งหมด 2,887 ไร่ ถนนในหมู่บ้านท่วมทั้งหมดระดับประมาณ 30-40 เซนติเมตร โดยอุทกภัยครั้งนี้ยังหนักน้อยกว่าปี 2521 ซึ่งครั้งนั้นสูงกว่าปีนี้ประมาณ 60 เซนติเมตร

ทั้งนี้ภายในหมู่บ้านมีเพียง บริเวณวัดบ้านทรายงามบริเวณกลางหมู่บ้านซึ่งเป็นที่สูงแห่งเดียวที่ไม่โดนน้ำท่วม ชาวบ้านได้นำสัตว์เลี้ยง วัวควาย ร้อยกว่าตัวนำมาเลี้ยงไว้ที่นี่ พร้อมกับนำรถยนต์,รถการเกษตรกว่าสิบคันขึ้นมาจอด รวมถึงเป็นโรงครัวและจุดรวมกระจายถุงยังชีพที่ได้รับแจก

สอบถามความต้องการพบว่าขณะนี้ชาวบ้านต้องการวัตถุดิบประเภท ผักสด ตะไคร้ พริก เครื่องปรุงและอื่นๆ เนื่องจากชาวบ้านต้องปรุงอาหารที่วัดแล้วนำไปแจกจ่ายให้ทุกคนภายในหมู่บ้าน และขณะนี้พืชสวนที่ปลูกไว้ก็เสียหายทั้งหมดแล้ว จึงไม่สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้

Related Posts

Send this to a friend