AROUND THAILAND

ผู้พันปืนใหญ่ที่ 4 พาพลทหารกลับบ้าน เยี่ยมแม่ป่วยติดเตียง

นครสวรรค์ – วันนี้ (16 พ.ย. 62) พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์นำกำลังพลเดินทางไปเยี่ยมพบปะให้กำลังใจครอบครัวของทหารกองประจำการผลัดที่ 2 รุ่นปี 2562 ที่เพิ่งเข้ารับราชการเป็นทหารใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ภายหลังจากที่หน่วยฝึกทหารใหม่ทราบข่าวที่ พลทหาร ชยา วัฒณะธัญการ ซึ่งเป็นทหารใหม่ที่เพิ่งเข้าฝึกประจำการมีมารดาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยอาการโรคเชื้อราในสมอง ด้วยความเป็นห่วงถึงสภาพจิตใจของกำลังพลทหารใหม่ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 จึงได้กำหนดเดินทางนำพลทหาร ชยา วัฒณะธัญการ พร้อมด้วยจัดนายทหารพยาบาลของหน่วยเดินทางไปบ้านของพลทหาร ชยา ที่ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพบปะครอบครัวและเยี่ยมอาการป่วยของมารดา

นอกจากนี้กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ยังได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค น้ำดื่ม เครื่องใช้ที่จำเป็น และเวชภัณฑ์ให้กับครอบครัวทหารใหม่ เนื่องจากฐานะครอบครัวมีความยากจนรวมทั้งนายทหารพยาบาลของหน่วยได้ทำการตรวจสุขภาพครอบครัวของพลทหาร รวมถึงมารดาซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบยาและเวชภัณฑ์เบื้องต้นให้แก่ครอบครัว เพื่อนำไปใช้ในระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักอาศัย

ระหว่างที่พลทหารชยาได้พบปะกับแม่และยายต่างโอบกอดกันร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจ เนื่องจากที่ผ่านมา พลทหาร ชยา อาศัยอยู่กับแม่และยายมาโดยตลอด และทำหน้าที่ทำงานหาเงิน คอยดูแลแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง เมื่อต้องมาทำหน้าที่พลทหารกองประจำการ ในหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ทำให้ต้องห่างแม่ไป และเป็นห่วงแม่อยู่เสมอ

ผู้บังคับบัญชาจึงได้นำทหารใหม่คนดังกล่ามาพบปะพูดคุยเยี่ยมเยือนกับมารดาซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งได้ดูแลปรนนิบัติบำรุงมารดาด้วยการตัดเล็บมือและพูดคุยตามลำพังแม่ลูก และครอบครัวญาติมิตร กว่า 1 ชั่วโมง ทำให้ครอบครัวได้ลดความกังวลใจต่อการฝึกทหารใหม่และการรับราชการเป็นทหารกองประจำการ  ทั้งนี้ หน่วยได้แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร และรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของการฝึกทหารใหม่และชีวิตความเป็นอยู่ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆที่สำคัญ เพื่อให้ครอบครัวทหารใหม่ได้มีความมั่นใจเชื่อมั่นต่อหน่วยและกองทัพบก

Related Posts

Send this to a friend